:::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Travel, Art, Film and Literature
ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง ไม่อ้างว้างเดินร่วมทางไปด้วยกัน
ผลงานศิลปะทุกแขนง จัดแจงให้พวกเราเข้าชื่นชม
ภาพยนตร์ รวมพลคนคอหนัง
ผลงานวรรณกรรม งานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

:::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 16:38

ทริปเมืองน่าน เมื่อปีใหม่

พาไปเยี่ยมเมืองน่าน ไหว้พระเก้าวัด (สงสัยเกิน) แล้วนอนบนดอยรับอากาศหนาวตอนปีใหม่

ประเดิมด้วยวัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดเขาน้อยบ้านดู่ใน ห่างจากศาลากลางจังหวัด ในทางทิศตะวันตก ประมาณ ๒ กิโลเมตร ยอดเขาสูง ประมาณ ๘๐๐ ฟุต มีเส้นทางรถยนต์สามารถขึ้นไปยอดพระธาตุได้ด้วย และมีทางบันไดเดินขึ้นวัดพระธาตุเขาน้อยได้ด้วย คนโบราณเค้าสันนิษฐานว่า มีอายุใกล้เคียงกับ วัดพระธาตุแช่แห้งมีความเชื่อว่ายอดพระธาตุเขาน้อยและขอดพระธาตุแช่แห้งจะส่องแสงหากันวันเข้าพรรษา จะเห็นเป็นเส้นพาดผ่านตัวเมืองไป แต่นี่ก็เป็นตำนานเล่าขานกันมา


Image

Image

Image

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 16:48

วันนั้น ได้มีโอกาสไปใส่บาตรอาหารแห้ง ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดประจำจังหวัดน่านและเป็นวัดประจำวันของคนเกิดปีเถาะ เป็นที่นับถือสักการะบูชาของคนเมืองน่านและคนต่างถิ่นเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตามตำนานเดิมและพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า เจ้าพระยาการเมือง เจ้าผู้ครองนครปัวหรืออำเภอปัวในปัจจุบัน สร้างขึ้นในระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นมีการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้าย เจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม เมื่อ พ.ศ. 2153 หากว่าพูดถึงอายุของวัดพระธาตุแช่แห้งนี้ก็อายุราวๆ 600 ปีทีเดียว ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง ตามพงศาวดารเมืองน่าน กล่าวว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ. 1897-1901 ปัจจุบันองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 22.5 เมตร สูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองหรือทองจังโก ลงรักปิดทองตลอดทั้งองค์ หากไปสักการะบูชาวัดพระธาตุแช่แห้งในวันที่แดดจัดท้องฟ้าโปร่ง เราจะสามารถเห็นความเรืองรองของวัดพระธาตุแช่แห้งได้ชัดเจนดั่งคำขวัญของเมืองน่านเลยล่ะครับที่ว่า “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 16:58

ไปวัดต่อไปเลยดีกว่า

วัดสวนตาล จากวัดหัวข่วงไปวัดสวนตาลประมาณ 2 กิโลเมตรได้ วัดสวนตาลว่ากันว่าเป็นที่สุดท้ายของเจ้านายในสมัยก่อนเพราะเป็นวัดที่ใช้เป็นที่จุติก่อนขึ้นสวรรค์ วัดสวนตาลตั้งอยู่ที่ถนนมหายศ สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมวดี เมื่อ พ.ศ.1770 เจดีย์มีสัณฐานงดงาม ชั้นล่างมีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ จากภาพถ่ายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รูปเจดีย์วัดสวนตาลก่อนการบูรณะในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ (ตรงกับรัชกาลที่ 5) เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมองค์พระเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลศิลปะสมัยสุโขทัย ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1992 เป็นพระพุทธรูปทองสำริดองค์ใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว มีงานนมัสการและสรงน้ำเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และมีการเฉลิมฉลองทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะแห่เทศกาลของหลายๆรายการของจังหวัดน่านก็จะมารวมกันที่วัดสวนตาลแห่งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนั้นๆไป วัดสวนตาลมีสถานที่ที่กว้างขวางมีลานกว้างและมีวิหารที่สวยงาม


Image

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:12

วัดถัดไป วัดช้างค้ำวรวิหาร

วัดช้างค้ำวรวิหารอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน(หอคำ) เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ ยืนตรงเชิงบันได ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็กอยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธานด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้า และด้านหลัง หน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสา ด้านหน้าทุกต้น ตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในพระวิหารกว้างขวาง มีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้ เหนือจากระดับพื้นพระวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลาย กนอกระย้าย้อยเหมือนลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร์

Image


วัดเสาหลักเมือง
เสาหลักเมืองน่านมีมาตั้งแต่นานมากแล้วที่พบซากของวิหารก็ประมาณปีพ.ศ. 2400 มีเสาหลักเมืองเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่มากหากเอาคนโอบก็ประมาณสองคนโอบได้ ต่อมาเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครน่าน ได้สถาปนาชื่อใหม่ให้คือ “วัดมิ่งเมือง”ที่ชาวน่านเค้าเรียกกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เอง ต่อมาปี พ.ศ. 2527 ได้มรการรื้อถอนเพื่อสร้างวิหารหลังใหม่เป็นแบบล้านนาร่วมสมัยจนอยู่ถึงปัจจุบัน แต่วัดมิ่งเมือง ก็ได้มีการบูรณะมาเรื่อยๆเพื่อให้และมีความสวยงามจนมาถึงปัจจุบันนี้

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:16

ไปกันต่อครับ

วัดศรีพันต้นเป็นวัดที่สวยงามและได้การบูรณะใหม่มีสีเหลืองอร่ามงดงามยิ่งนัก วัดศรีพันต้นตั้งอยู่มุมสี่แยกพันต้น หากเดินทางจากเมืองแพร่เข้าเมืองน่านจะเห็นได้ชัดเจน เพราะหากใครเดินทางมาจากเมืองแพร่จะเห็นเด่นสง่าอยู่ที่สี่แยกพันต้น ทางด้านซ้ายมือ ภาพผนังโบสถ์ของวัดวัดศรีพันต้นนี้เป็นภาพวาดประวัติศาสตร์เมืองน่าน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองน่านทั้งหมดและได้การบูรณะใหม่ให้มีสีสันที่งดงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมยิ่งนัก


Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:22

ตามมาครับ

วัดภูมินทร์เป็นวัดที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีตที่งดงามและที่โด่งดังเอามากและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือ “ภาพเสียงกระซิบ” เป็นภาพชายกระซิบข้างหูหญิงนางหนึ่ง เราจะเรียกได้ว่า “ภาพเสียงกระซิบบันลือโลก” วัดภูมินทร์จะมีความแปลกไม่เหมือนวัดอื่นในเมืองน่านก็คือโบสถ์และวิหาร สร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้ทั่งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายงดงามโดยฝีมือช่างเมืองน่าน นอกจากนี้ฝาผนังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุดสมัยที่ผ่านมา


Image

Image

Image

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:29

วัดหัวข่วง
วัดหัวข่วงอยู่ด้านข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน(หอคำ) เป็นวัดที่สวยงามอีกวัดหนึ่งในเมืองน่านเพราะมีความสะอากเป็นระเบียบเรียบร้อย สงบร่มเย็น ภายในวัดหัวข่วงมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วงเองมีหอไตรตั้งอยู่ด้านนอกวิหาร ส่วนใหญ่แล้วปลูกไว้บนบก เป็นอาคารทรงสูง ใต้ถุนโปร่งหรือก่อทึบ ส่วนใหญ่จะทำบันไดไว้ในตัวอาคาร แต่บางแห่งใช้บันไดพาดขึ้นทางด้านนอก รูปทรงโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับอุโบสถหรือวิหาร แต่มีขนาดเล็ก


Image


วัดพญาวัด

ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่าน มีทางแยกซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 1025 เข้าไปประมาณ 300 เมตร

แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน สถูปเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี มีลักษณะคล้ายเจดีย์กู่กุด จังหวัดลำพูน เป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปยืนซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยดังพบที่สถูปเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัย ยอดซุ้มก่ออิฐวงโค้งเป็นรูปแบบการก่อสร้างสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่ามีการบูรณะในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสมัยที่อิทธิพลของศิลปะเชียงใหม่ได้เข้ามาแทนที่ศิลปะสุโขทัยแล้ว

ในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระเจ้าฝนแสนห่า” ซึ่งชาวเมืองน่านเคยนำมาแห่ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีธรรมาสน์แกะสลัก ฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยพบ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24


Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:37

วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลางสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๓๐ โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน องค์พระประธานสร้างโดยครูบาสิทธิการ พระวิหารบูรณะครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และบูรณะต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙

ภายในวัดมีลานกว้างร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพุทธศาสนา


Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:44

ความจริงไปมาอีกหลายวัด แต่จำชื่อไม่ค่อยได้ 555
แต่ก็ได้หลายวัดแล้วหละครับ

ไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่น่าน
เสียดายไม่สามารถถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อ.เมืองน่าน

ตั้งอยู่ในบริเวณ คุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ที่เรียกว่า "หอคำ" โดย พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่านสร้างขึ้น เป็นที่ประทับ เมื่อปี พ.ศ.2446 ลักษณะตัวอาคารโอ่โถง งดงาม ก่ออิฐถือปูนแข็งแรง แต่ตกแต่งให้อ่อนช้อย สวยงาม ด้วยลายลูกไม้ นับเป็น สถาปัตยกรรมก่อสร้าง ที่ดีเด่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย นอกจากนั้น บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ พระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช ผู้เป็นเจ้าของหอคำแห่งนี้ ด้วยกรมศิลปากร ได้รับมอบอาคารหอคำ เพื่อใช้เป็นอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เมื่อปี พ.ศ.2517 จัดแสดง โบราณวัตถุ ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา ประจำท้องถิ่น มาจัดแสดงให้ชมอย่างมีระบบ และระเบียบสวยงาม

ส่วนที่เป็นห้องจัดแสดงชั้นล่าง จัดแสดงชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับล้านนา เช่น ลักษณะอาคารบ้านเรือน และเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน การทอผ้า และผ้าพื้นเมืองน่านแบบต่าง ๆ ที่สวยงามมาก การสาธิต งานประเพณี และความเชื่อต่างๆ เช่น การแข่งเรือ การจุดบ้องไฟ สงกรานต์ และพิธีสืบชะตา เป็นต้น ที่น่าสนใจ ในการจัดแสดง ห้องโถงชั้นล่าง นี้ยังมีการจัดแสดง เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และเครื่องใช้ของชนกลุ่มน้อย ในจังหวัดน่านรวม 5 เผ่าด้วยกัน คือ ไทลื้อ ม้ง เย้า ถิ่น และตองเหลือง

ส่วนบริเวณห้องจัดแสดง ชั้นบน เป็นการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน การสร้างเมือง และโบราณสถานที่สำคัญ รูปถ่ายโบราณ งานประณีตศิลป์ เครื่องใช้เงินตรา อาวุธ ศิลาจารึก และเครื่องถ้วย ที่ค้นพบในเมืองน่าน ที่สำคัญที่สุดคือ ห้องเก็บ งาช้างดำ ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุคู่เมืองน่าน ตามประวัติกล่าวว่า ได้มาจากเมืองเชียงตุงตั้งแต่โบราณ เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ถึงแก่พิราลัย เจ้านายบุตรหลาน จึงมอบให้เป็นสมบัติ ของแผ่นดิน พร้อมหอคำ ลักษณะของงาช้างดำนี้เป็นงาปลี ยาว 94 เซ็นติเมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ส่วนปลายมน มีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย กำกับไว้ว่า "กิ่งนี้หนักหนึ่งหมื่นห้าพัน" หรือประมาณ 18 กิโลกรัม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าชมทุกวัน โดยเสียค่าธรรมเนียม เข้าชมคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ทั้งยังมีการบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางด้านวิชาการ การจำหน่ายเอกสารสำคัญ และหัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าที่ระลึกต่าง ๆ


Image

ส่วนภาพนี้ โดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post20 Apr 2009 17:53

ต่อไป เก็บตก เมืองน่านมาฝาก

อ่อ ไม่ได้เอารูปซากุระเมืองน่านมาฝาก ว่างๆ ก่อนเด้อ


Image

Image

Image

Image

Image
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post21 Apr 2009 10:14

ชอบ Trip ของคุณ man@ เกือบทุกที่ แล้วกำลังหาข้อมูลตามรอย trip คุณ man@ ด้วย

เพราะกำลังหาข้อมูลแบกเป้ไปปั่นจักรยานเที่ยวในตัวเมืองน่านช่วงปลายปีนี้พอดี

แต่ปลายฝนต้นหนาว ขอตามรอย เชียงคาน คุณ man@ ก่อนนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดีๆ นะครับ ไงจะคอยติดตาม Trip ของคุณ man@ ต่อไป เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบกเป้ตามรอยเที่ยวอีก
User avatar
nugo
มัธยม มัธยม
Posts: 584
Joined: 30 Apr 2008 10:52

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post21 Apr 2009 14:59

nugo wrote:ชอบ Trip ของคุณ man@ เกือบทุกที่ แล้วกำลังหาข้อมูลตามรอย trip คุณ man@ ด้วย

เพราะกำลังหาข้อมูลแบกเป้ไปปั่นจักรยานเที่ยวในตัวเมืองน่านช่วงปลายปีนี้พอดี

แต่ปลายฝนต้นหนาว ขอตามรอย เชียงคาน คุณ man@ ก่อนนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดีๆ นะครับ ไงจะคอยติดตาม Trip ของคุณ man@ ต่อไป เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบกเป้ตามรอยเที่ยวอีก


ขอบคุณครับ ถ้าว่างจะชวนออกทริปด้วยกัน
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post21 Apr 2009 15:53

คุณ man@ นี่เค้าทำงานอะไรน๊า :24: ถึงได้ไปเที่ยวบ่อยจัง

น่าอิจฉาครับ น่าอิจฉา :22:
@ ความรักเปรียบเสมือนเม็ดทราย @
@ ยิ่งบีบแรงเท่าไหร่ @
@ ทรายก็ยิ่งไหลออกจากมือเร็วขึ้นเท่านั้น @

User avatar
PasSaKorn
ประถม ประถม
Posts: 335
Joined: 31 Dec 2007 15:49

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post22 Apr 2009 09:39

man@ wrote:
nugo wrote:ชอบ Trip ของคุณ man@ เกือบทุกที่ แล้วกำลังหาข้อมูลตามรอย trip คุณ man@ ด้วย

เพราะกำลังหาข้อมูลแบกเป้ไปปั่นจักรยานเที่ยวในตัวเมืองน่านช่วงปลายปีนี้พอดี

แต่ปลายฝนต้นหนาว ขอตามรอย เชียงคาน คุณ man@ ก่อนนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดีๆ นะครับ ไงจะคอยติดตาม Trip ของคุณ man@ ต่อไป เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบกเป้ตามรอยเที่ยวอีก


ขอบคุณครับ ถ้าว่างจะชวนออกทริปด้วยกัน


ขอบคุณครับ
ชวนง่ายไปรึเปล่าผมเนี้ย 8)
User avatar
nugo
มัธยม มัธยม
Posts: 584
Joined: 30 Apr 2008 10:52

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post23 Apr 2009 10:03


วัดหลักเมืองกับวัดศรีพันต้นสวยมากค่ะ
เที่ยวนี้ไปน่าน ทัวร์วัดอย่างเดียวเลยหรือคะ-------------------------------------------------------------------------------------------

น้องหยาด.. สวย.. เซ็กซี่.. นิดนึง

User avatar
หยาดทิพย์
มัธยม มัธยม
Posts: 622
Joined: 01 Jan 2008 11:43

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post23 Apr 2009 11:05

เคยไปปั่นจักรยานเที่ยวที่น่านสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะ ผมเพิ่งไปเวียงจันทร์เมื่อต้นเดีอนที่ผ่านมานี่เอง ตัวเมืองเวียงจันทร์นี่ ผมว่าเหมือนตัวเมืองน่านเมื่อซัก 20 ปีก่อนเลยนะครับ
กระท้อนหวานๆ อร่อยชื่นใจ๋
User avatar
น้องกระท้อน
ปริญญาตรี ปริญญาตรี
Posts: 1929
Joined: 14 Oct 2008 15:29

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post29 Jul 2009 15:58

ที่น่านนี่วัดจะติดๆๆ กันเลยนะคับ โดยเฉพาะในเมือง เดินไปวัดโน่นวัดนี้ได้เลยนะคับ แต่ต้องหน้าหนาวนะ หน้าร้อนก็ร้อนเหมือนกัน :dolphin:
มังกรน้อย
Image
User avatar
littledragon
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 22 Jul 2009 03:58
Location: BKK

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post08 Aug 2009 21:08

เพิ่งเข้ามาอ่านครั้งแรก
ชอบท่องเที่ยวเหมือนกันครับ
กำลังคิดว่าจะไปน่านปีนี้พอดี
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
indamoodforluv
เด็กใหม่ เด็กใหม่
Posts: 4
Joined: 17 May 2009 12:41

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post08 Aug 2009 22:14

โอ้ววว ทริปวัดรึเนี่่ย สวยๆ ทั้งนั้นเลยเนอะ เมื่อหลายปีก่อนไปเที่ยวน้ำว้ากับพี่แมน เมืองน่านคนน่ารักดีเนอะ แต่ยังหาโอกาสกลับไปไม่ได้สักที


ปล. อนุโมทนาบุญด้วยคร้าบบบบบบ
--- Brand Ambassador of the Fruity Gang ---
User avatar
Cherry
ปริญญาเอก ปริญญาเอก
Posts: 4236
Joined: 01 Jan 2008 19:15
Location: บ้านผลไม้

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post19 Oct 2009 14:38

อิจฉาที่สุด
Iba
อนุบาล อนุบาล
Posts: 62
Joined: 04 Jan 2008 10:31

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post18 Apr 2010 13:38

สอบถามพี่ man@ นะครับ
เที่ยวทั้งหมดที่โพสเนี่ย ใช้เวลากี่วันครับ

ผมว่าจะไปต้นเดือนพฤษภาฯ ครับ สัก 4-5 วัน กลัวเที่ยวได้ไม่ครบ
ไป บขส. คนเดียวครับ

รบกวนแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณคร๊าบบบบ ^_^
"..วันใดเธอหนาวสั่น.............
ส่งผ่านความฝัน ของฉันไปห่มเธอ.."
User avatar
fogy
มัธยม มัธยม
Posts: 589
Joined: 30 Dec 2007 08:24

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post18 Apr 2010 14:12

รูปสวยมากเลยครับพี่แมน เห็นแล้วอยากเที่ยวจังเลย
มีชีวิตเพื่อ...เรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่
User avatar
น้องมะเขือเทศ
มัธยม มัธยม
Posts: 990
Joined: 29 Apr 2008 09:59

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post18 Apr 2010 14:15

nugo wrote:
man@ wrote:
nugo wrote:ชอบ Trip ของคุณ man@ เกือบทุกที่ แล้วกำลังหาข้อมูลตามรอย trip คุณ man@ ด้วย

เพราะกำลังหาข้อมูลแบกเป้ไปปั่นจักรยานเที่ยวในตัวเมืองน่านช่วงปลายปีนี้พอดี

แต่ปลายฝนต้นหนาว ขอตามรอย เชียงคาน คุณ man@ ก่อนนะครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดีๆ นะครับ ไงจะคอยติดตาม Trip ของคุณ man@ ต่อไป เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบกเป้ตามรอยเที่ยวอีก


ขอบคุณครับ ถ้าว่างจะชวนออกทริปด้วยกัน


ขอบคุณครับ
ชวนง่ายไปรึเปล่าผมเนี้ย 8)


ไม่ต้องกังวลหรอกคับพี่ nugo เพราะปกติพี่แมนมักชวนออกทริปบ่อยๆ สนใจไหมครับ ล่าสุดเป็นทริปไปหลีเป๊ะ และข้ามไปมาเลฯ สนใจลองถามบ้านผลไม้ได้นะ รู้สึกมีpost ในบอร์ดด้วยคับ
มีชีวิตเพื่อ...เรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่
User avatar
น้องมะเขือเทศ
มัธยม มัธยม
Posts: 990
Joined: 29 Apr 2008 09:59

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post18 Apr 2010 15:05

ขอบคุณ ครับ ที่เอาข้อมูล ดีๆ สวยๆ มาฝาก
อยากไปๆๆๆๆ
เฮ้อ ตอนอยู่ เขตเหนือทำไมเราไม่ได้ไปเท่วน้อ :16:
รู้มันเรื่อยๆ อย่าเผลอก็พอแล้ว
User avatar
guava
มัธยม มัธยม
Posts: 844
Joined: 01 Sep 2008 10:08

Re: :::ทริปเมืองน่าน:::::::::

Post18 Apr 2010 16:10

fogy wrote:สอบถามพี่ man@ นะครับ
เที่ยวทั้งหมดที่โพสเนี่ย ใช้เวลากี่วันครับ

ผมว่าจะไปต้นเดือนพฤษภาฯ ครับ สัก 4-5 วัน กลัวเที่ยวได้ไม่ครบ
ไป บขส. คนเดียวครับ

รบกวนแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณคร๊าบบบบ ^_^


หวัดดีครับ

เที่ยวในเมืองน่าน ที่เที่ยวค่อนข้างเยอะครับ
ถ้าจะเที่ยวน่าน ขอให้รีบไปเที่ยวในปีนี้ หรือปีหน้า
เพราะอีกไม่กี่ปี น่านจะเปลี่ยนไปเหมือนๆ กับปาย
หรือเหมือนกับเชียงคานที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างมากในตอนนี้

เที่ยวที่น่านถ้าให้คุ้มสักสามวันเป็นอย่างน้อยครับ
4-5 วัน กำลังดี แต่เรียงลำดับดีๆ จะได้ครบเลย

ปีนี้ไปน่าน มา 2 ครั้งแล้ว ไม่รวมกับที่รีวิวปีก่อน
ยังอยากจะไปอีกสักรอบ
มีไว้ทำไมหละ
ไอ้ signature
User avatar
man@
ประถม ประถม
Posts: 384
Joined: 07 Jan 2008 16:29

Next

cron